مراحل ثبت سفارش در پرشین گراف  • بانک صادرات

  • 6037-6915-1393-1097

  • 0333856195002

  • به نام محمد رضا عظیم مزرجی

جهت پرداخت هزینه سفارش خود میتوانید از طریق این صفحه اقدام کنید. درصورتی که امکان پرداخت هزینه را بصورت پرداخت آنلاین ندارید میتوانید هزینه آن را به یکی از شماره حساب های ما واریز و سفارش خود را ارسال نمایید. قیمتی که در بخش تعرفه ها درج گردیده است ، معتبر می‌باشد.


مبلغ ( ریال ) : نام و نام خانوادگی : آدرس ایمیل شما: توضیحات :