اعضای گروهفوق لیسانس رشته گرافیک از دانشگاه هنر تهران، طراح گرافیک از سال 1388 تا کنون ؛ عکاس از سال 1386 تا کنون ، طراح لوگو و پوستر در پرشین گراف


برنامه نویس و توسعه دهنده اندروید در پرشین گراف